Monday, April 17, 2017

கொலைகள்..

வாரக்கொலைகள் செய்தே புறப்படுவோம் 
அடுத்த வாரத்திற்கு,
மீண்டும் ஒரு வாரம், 
மீண்டும் ஒரு கொலை, 
மீண்டும் ஓர் சுழற்சி,
மீளும் நாள் என்றோ 
அன்று மீண்டும் ஒரு மௌனம்
மீண்டும் ஓர் அலறல்......

- காவிரிக்கரையோன் MJV